Neteja façana monocapa

Experts en la neteja de façanes de cases i exterior d’edificis

Als habitatges unifamiliars, especialment els que estan envoltats per jardins o arbres frondosos, amb el pas del temps s’embruten per fongs i liquens, i agafen una coloració verdosa desagradable.

Per aquest servei de neteja de façana, ens van trucar per netejar l’exterior d’una casa unifamiliar amb parets exteriors amb revestiment de mono-capa.

Ens varem desplaçar a la Floresta -al municipi de Sant Cugat del Vallès- amb el nostre equip d’experts en netejar façanes, les nostres màquines i donada la complexitat de l’accès i per facilitar les tasques de neteja i restauració, un braç articulat.

Varem instal·lar les bastides i utilitzant un detergent específic per netejar revestiments de mono-capa i anular els fongs i liquens de la façana.

Finalment varem aplicar un hidrofugant per retarda al màxim l’aparició dels desagradables fongs.

 

Com podeu veure a la darrera foto, la casa unifamiliar va quedar neta, amb parets blanques i com si l’hagessin construir recentment.

Netejar façanes mono-capa a cases