Guiori Europa S.L. té el domicili social a Ofibuilding Sant Cugat c/Orient, 78-84 planta 1, Codi Postal 08172. Per a més informació pot contactar amb nosaltres a través del número de telèfon +34 93 583 04 37 o bé a través del correu electrònic següent; info@grafitinet.net. Guiori Europa S.L. està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 40506, foli 0194, secció general, full número B365355, Inscripció 1 amb NIF B64867005.

Condicions d’ús

A continuació relatem la regulació de l’ús de la pàgina Grafitinet.net que Guiori Europa SL posa a disposició dels Usuaris.

Usuaris

El web de Guiori Europa S.L. ha estat dissenyada per donar a conèixer als Usuaris en general tant l’empresa com les seves activitats i serveis. Entenent com Usuari a tota persona que accedeixi o navegui per la nostra pàgina web.

Accés

Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir a Grafitinet.net de forma lliure i gratuïta. Guiori Europa S.L. podrà modificar de forma unilateral i sense previ avís, la prestació, configuració i contingut de la pàgina, així com les condicions d’ús de la mateixa i l’accés als serveis prestats.

Copyright

Els Drets de Propietat intel·lectual d’aquesta web són titularitat de Guiori Europa SL Per això, podem alterar en qualsevol moment i sense previ avís els seus continguts (disseny gràfic, preus, textos i codis). La prestació dels serveis i la publicació dels contingut de la web no implicaran en cap moment la renúncia o transmissió, total o parcial, dels drets de propietat intel·lectual i industrial. Per això, qualsevol reproducció, distribució, comercialització o transformació dels continguts de la pàgina web que no hagi estat expressament autoritzat pels seus titulars constituïx una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per l’article 270 i següents del Codi Penal.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi a www.grafitinet.net, serà d’aplicació la legislació espanyola. Les presents Condicions d’Ús es regiran pel que disposa la legislació espanyola. En el cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l’aplicació de les presents Condicions d’Ús, Guiori Europa SL i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari.

Política de privacitat de dades

Guiori Europa S.L. es compromet a mantenir totes les dades que ens faciliten els nostres Usuaris en la màxima confidencialitat ia no subministrar-los a terceres parts, d’acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal de la LORTAD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre). Guiori Europa S.L. us informa que les dades que facilitin en els formulari de la present pàgina web quedaran incorporats en els fitxers automatitzats i s’utilitzaran per gestionar el servei sol·licitat i/o oferir informació sobre activitats i serveis relacionats. Si desitja fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades, envieu un correu electrònic a info@grafitinet.net

Seguiment de conversions

Guiori Europa S.L. informa als usuaris de Grafitinet.net que Google fa un seguiment de les pàgines “Contacte”, “Contacte telefònic” i de la pàgina d’agraïment per l’enviament d’un formulari. Google fa servir “cookies” per a realitzar aquest seguiment. El seguiment es realitza únicament per raons comercials.